Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці – 65

У самому центрі Херсона, в старовинному будинку по вул. Суворова 27  на другому поверсі  розташована  обласна наукова медична бібліотека. Початок історії бібліотеки сягає  далекого 1945 року. Офіційно свою діяльність розпочала з 1 червня 1945 року відповідно до наказу  Облздороввідділу. З самого початку бібліотечний фонд  формувався з видань, які надходили з медичних закладів (переважна частина з Будинку санпросвіти), подарунків від медиків. На кінець 1945 року книжковий фонд уже нараховував 271 примірник книг і 298 примірників періодичних видань, обслуговано за цей період 150 медичних працівників.  Поступово накопичувався книжковий фонд, активізувалась робота з читачами, проводились масові заходи, влаштовувались наради лікарів наукового лікарського товариства міста Херсона. Вже за перші десять років книжковий фонд становив понад 15 тис. видань, обслуговувалось понад 1000 користувачів. З 9 квітня 1958 року  ОНМБ  одержала  нове приміщення з 4-х кімнат площею 68 кв.м (в цьому приміщенні ОНМБ і по теперішній час). На даний час бібліотека налічує понад 160 тис. видань документного фонду.      Не можна не згадати самовідданих бібліотечних фахівців, наполегливою працею яких формувався авторитет бібліотеки. Хочеться згадати Олену Миколаївну Богдан-Подобєдову, яка очолила бібліотеку в 1951 році. Завдяки їй  бібліотека розпочала повноцінну діяльність по комплектуванню фонду, створенню каталогів, особливу увагу було приділено пошуку матеріалів з медичного краєзнавства.   Працею багатьох поколінь бібліотечних працівників ОНМБ  досягла  значних успіхів   в інформаційному  забезпеченні  фахівців медичної галузі, впровадженні новітніх технологій.  З квітня 1991 року  очолює колектив ОНМБ  висококваліфікований, ініціативний, освічений спеціаліст, багатогранна людина з великою працездатністю та неабиякими організаторськими здібностями Діжур Тетяна Альбертівна. З її приходом діяльність бібліотеки було змінено докорінно. За роки її керівництва в ОНМБ було вдвічі розширено площу  (1993 р.), проведено  великий ремонт всіх приміщень  для  забезпечення  сприятливих та комфортних  умов  праці для співробітників бібліотеки та  користувачів. Вболіваючи за престиж бібліотеки, за створення належного іміджу, вона зуміла знайти контакт з керівництвом і були виділені кошти на придбання перших комп’ютерів, ксерокса, сканера. У 1994 році ОНМБ одна з перших серед медичних бібліотек України почала опановувати нові комп’ютерні технології. На сьогодні комп’ютерний парк налічує 10 одиниць, з яких 8 автоматизованих робочих місць. З 1996 року придбано АБІС ІРБІС і   започатковано створення електронного каталогу.  Поступово  база даних електронного каталогу  накопичила  понад  160 тисяч бібліографічних  записів.  Для більш повного розкриття потенціалу  краєзнавчого фонду створено електронну базу  даних  „Друковані  праці  медиків  Херсонщини,  яка налічує   605   записів та базу даних „Персоналії” на даний період  налічує  948    записів про діячів медицини нашого краю.                Успішно відпрацьовуються технології по формуванню електронної бази “Авторитетні файли “Індивідуальні автори” з використанням рекомендацій відділу наукової бібліографії ННМБУ. На  даний час сформовано  176 записів про видатних представників медицини Херсонщини. Сектором краєзнавчої бібліографії продовжується  робота по підбору матеріалів про найбільш видатних лікарів Херсонщини для формування бази. Активно працює інформаційна служба ОНМБ. Інформаційно-бібліографічний відділ  використовує всі засоби для більш повного інформаційного забезпечення медичних фахівців про нові досягнення та розробки в галузі охорони здоров’я.                  Щорічно видається бібліографічний покажчик “Нові книги”, який включає перелік нових надходжень до бібліотеки. У системі інформаційного забезпечення лікарів важливе місце приділяється поточним інформаційним спискам “На допомогу фахівцям” з 25 тем, які видаються по мірі надходжень нових матеріалів і складають 140-150 випусків на рік. Чільне місце  в інформаційно-бібліографічному забезпеченні займає видавнича діяльність –  випуск  бібліографічних  покажчиків.  Інформаційно-бібліографічний відділ  приділяє значну увагу підготовці актуальних за тематикою та змістовним наповненням бібліографічних покажчиків, задовольняючи потреби фахівців медичної галузі. Результатом такої кропіткої роботи стали покажчики “Вроджені вади розвитку”(3 випуски), „Медична реабілітація”, „Сімейна медицина” (3 випуски), “Клінічні протоколи та стандарти медичної допомоги”, “Артеріальна гіпертензія: діагностика, лікування”, “Онкологічні захворювання у жінок” які мають низку підрозділів та для кращого розкриття змісту частково анотуються. Поточний бібліографічний покажчик “Охорона здоров’я Херсонської області” – найбільш повне джерело інформації про матеріали, присвячені нашому регіону, який видається щоквартально ( 4 випуски на рік) та користується попитом організаторів та управлінців охорони здоров’я області, цікавий він і для науковців, що вивчають історію медицини.                Зустрічаючи свій 65-річний ювілей працівники бібліотеки з приємністю усвідомлюють, що сьогодні  Херсонська ОНМБ  є одним із найкращих закладів серед медичних бібліотек України, де працює злагоджений колектив однодумців, ентузіастів своєї справи, котрий сповідує головний принцип свого керівника – за відмовою або невчасно наданою інформацією стоїть людське життя.

0 коментарів “Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці – 65”