Про бібліотеку

         

      ♦ Херсонська обласна наукова медична бібліотека /ХОНМБ/ є центром інформаційно-бібліографічного забезпечення фахівців в галузі медичної науки та охорони здоров’я регіону, основним книгосховищем медичної літератури, що була заснована  в червні 1945 року. Функціонує власний веб-сайт: www.khonmb.org.ua.  

    ♦ Бібліотечний фонд складає понад 141 тис. примірників видань, в т.ч.: книжковий фонд  – 59 тис. прим., журнальний – 66 тис. прим., інформаційні листи, методичні рекомендації, автореферати дисертацій, бібліографічні посібники та інші види видань. В фонді зберігаються періодичні видання медичної тематики починаючи з  30-х років ХХ століття.

    ♦ Щорічно обслуговується понад 7000 користувачів. Видача документів складає 140-150 тис. одиниць. Користується послугами бібліотеки більше 70 медичних закладів міста та області. Достатньо успішно використовуються для ознайомлення з новими надходженнями до фонду та для залучення нових читачів виправдані форми роботи – Дні фахівця, Дні інформації, відкриті перегляди в лікувально-профілактичних закладах міста.

      ♦ У системі інформаційного забезпечення медичних фахівців важливе місце приділяється поточним інформаційним спискам “На допомогу фахівцям” з 27 тем та індивідуальному інформуванню користувачів інформації з конкретних питань та при обов’язковому зворотному зв’язку.

     ♦  Впродовж ряду років ведеться робота по накопиченню найновішої інформації на електронних носіях. На сьогодні комп’ютерний парк налічує 12 одиниць, з яких 10 автоматизованих робочих місць бібліотекарів (локальна комп’ютерна мережа).

     ♦ Основним джерелом бібліографічного пошуку є електронний каталог, до складу якого входять всі аналітичні статті з періодичних видань, які отримує бібліотека, збірників видань, бібліографічні описи на книги, методичні рекомендації, інформаційні листи. ЕК має незаперечну перевагу перед традиційними картковими каталогами та картотеками, так як дозволяє оперативно скоригувати  пошук, допускає його гнучкість і багатоваріантність, забезпечує повноту виконання запитів. З 2015 року БД електронного каталогу  у відкритому доступі на сайті ОНМБ.  

    ♦ На сьогодні електронний каталог ОНМБ налічує понад 253000 бібліографічних записів  з  доволі великим хронологічним охопленням (з 1996 року), в тому числі:  описів книг – понад 8000, аналітичних статей –  понад 236000. 

       ♦ З 2008 року ОНМБ приймає участь в створенні  інформаційного ресурсу – «Зведений електронний каталог медичних бібліотек України». За 2016 рік відправлено понад 5000 електронних записів.

       ♦ В бібліотеці працювали і працюють висококваліфіковані фахівці, які готові швидко прийти на допомогу. На даний час бібліотека виконує такі послуги: користування документним фондом, виконання тематичних бібліографічних довідок, формування списків до курсових та дипломних робіт, пошук інформаційних матеріалів в електронній базі даних та в мережі Інтернет, користування  тематичними бібліографічними покажчиками та інформаційними списками, копіювання та сканування документів, індивідуальне та колективне інформування тощо.

           З 1991 року колектив очолює директор Діжур Тетяна Альбертівна. 

 

0 коментарів “Про бібліотеку”